U bevindt zich hier:
Over ons

Governance

Een organisatie kan niet zonder betrokken en deskundige mensen. Ook een solide structuur is van belang om alles goed te laten verlopen. Daarom heeft IFG vanuit het oogpunt van goed en behoorlijk bestuur, de governance als volgt ingericht:

Fondsmanagement

Jan Timmer

Fondsmanager LinkedIn

Fondsmanager Jan Timmer (Bedrijfskunde-International Business) is vanaf de lancering medio 2015 verantwoordelijk voor het in de markt zetten van IFG en sinds september 2023 samen met Jan Gerben. In het verleden is Jan werkzaam geweest voor onder andere ABN AMRO Corporate Clients en is vanaf 2008 werkzaam bij de NOM. Hier heeft Jan in 2008 Flinc opgezet. Vanaf 2011 was hij actief als investment manager bij NOM Investeren. Jan is geboren en getogen in de provincie Groningen. Na de nodige internationale werkzaamheden en een periode in het westen van Nederland is hij weer op het noordelijke nest teruggekeerd.

Jan-Gerben Postma

Fondsmanager LinkedIn

Iris Buikema

Secretaresse LinkedIn

Secretaresse Iris Buikema is werkzaam op het secretariaat van Investeringsfonds Groningen. Ze ondersteunt hierbij fondsmanager Jan Martin Timmer en de directie. Voor het IFG is zij op kantoor contactpersoon en aanspreekpunt.

Directie

De directie wordt gevormd door de NV NOM, vertegenwoordigd door de heer R. Drees.

Rob Drees

Rob heeft de opleidingen tot accountant en controller afgerond. Hij heeft meer dan 11 jaar ervaring met risicofinancieringen, sinds 2012 bij NV NOM te Groningen. Zijn voornaamste aandachtsgebieden liggen op financiële due diligence, managementbeoordelingen, interne organisatie en waarderingen. Rob is Fondsenmanager Fonds Support Noord van de NOM. Hij voert hierbij de directie over een viertal Noord-Nederlandse investeringsfondsen waaronder het Investeringsfonds Groningen. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van een adviesorganisatie op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en veiligheid.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het bestuur en de uitvoering van Investeringsfonds Groningen. De Raad bestaat uit drie personen en is bewust samengesteld aan de hand van de gewenste en bij de drie commissarissen aanwezige competenties.

Mr. J.W.M. Engels

President-commissaris LinkedIn

De heer Engels is per 1 oktober 2018 waarnemend Burgemeester van de gemeente Loppersum. Daarnaast is hij voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Huis van de Koning, Algemene Zaken en Hoge Colleges van Staat. Tot 1 januari 2019 was hij tevens Bijzonder hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel) aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Van 2004 tot juli 2019 was hij lid en vicefractievoorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en tot januari 2020 was de heer Engels 12 jaar voorzitter van de RvC Rabobank Assen en Noord-Drenthe.

Zijn overige nevenactiviteiten zijn:

  • Voorzitter RvC Port of Harlingen

Drs. H.A. Snapper RA RC

Lid Raad van Commissarissen LinkedIn

De heer drs. H.A. Snapper RA RC is werkzaam als voorzitter Raad van Bestuur van het Martiniziekenhuis in Groningen. Daarnaast vervult hij enkele nevenfuncties, zowel als toezichthouder alsook als lid van investment committees bij organisaties die actief zijn op het gebied van impact investeringen. Vanuit deze functies heeft hij ervaring met financieringsvraagstukken, business development, ecosystemen en investeringen in startups en fondsen.

 

Drs. A. Hartwijk

Lid Raad van Commissarissen LinkedIn

Mevrouw Drs. A. Hartwijk is sinds mei 2021 werkzaam als Chief Development Officer bij Corre Energy, een scale-up in de ontwikkeling van energie opslag. Daarvoor was ze werkzaam bij Shell in diverse management functies in binnen en buitenland.

Vanuit deze functies en haar technische achtergrond heeft zij ervaring met business development, partnerschappen, duurzaamheid, energie transitie en bedrijfsinvesteringen.

Investeringscommissie

De voornaamste taak van de investeringscommissie is om het fondsmanagement en de directie te adviseren over voorgenomen participaties in doelfondsen. Ook adviseert deze commissie over voorgenomen directe participaties vanuit het Acquisitiefonds Groningen.

Drs. R. B. Reekers

Voorzitter Investeringscommissie LinkedIn

De heer drs. R.B. Reekers richt zich op het adviseren van ondernemingen en op de mensen die de onderneming vormen. Hij werkt vanuit zijn eigen onderneming ConnectoRR B.V. en is gespecialiseerd in financieringsvraagstukken, situaties van ‘bijzonder beheer’, organisatieontwikkeling en teamontwikkeling. Tot 2011 werkte hij ca. 15 jaar binnen de Rabobank Groep (Corporate Clients Food&Agri, Bijzonder Beheer en Directie Groningen). Verder vervult hij functies als toezichthouder bij de Hanzehogeschool en Cosis, is hij gecertificeerd coach en bemiddelt hij in conflicten.

Mr. R.H.E. Pruim

Lid Investeringscommissie LinkedIn

Mw. mr. R.H.E. Pruim is bestuurder en advocaat bij Yspeert Advocaten. Haar bedrijfsmatige blik op organisaties, gecombineerd met haar juridische kennis, maken haar sparringpartner voor bestuurders van ondernemingen en instellingen. Zij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het aanbestedingsrecht. Zij is tevens toezichthouder bij de Zorggroep Groningen.

Drs. J. Brink

Lid Investeringscommissie LinkedIn

De heer Brink (1960) was na zijn partnerschap bij PricewaterhouseCoopers als directeur/bestuurder eindverantwoordelijk voor de opzet, inrichting en uitbouw van de ontwikkelingsmaatschappij in Flevoland (t/m 2013). De heer Brink richt zich tegenwoordig als eigenaar van Almare Consultancy B.V. met name op toezichthoudende functies en commissariaten zoals bij de Maan Group, Veldkamp (tot 2021) en Gebuwin. Daarnaast is hij consultant en doceert hij parttime de vakken Management & Organisatie en Finance aan de Hogeschool Utrecht, Institute for FInance & Accounting en geeft hij les aan (aankomende) toezichthouders.