U bevindt zich hier:
Over ons

Governance

Een organisatie kan niet zonder betrokken en deskundige mensen. Ook een solide structuur is van belang om alles goed te laten verlopen. Daarom heeft IFG vanuit het oogpunt van goed en behoorlijk bestuur, de governance als volgt ingericht:

Fondsmanagement

Jan Martin Timmer

Fondsmanager LinkedIn

Fondsmanager Jan Martin Timmer (Bedrijfskunde) is vanaf medio 2015 verantwoordelijk voor het in de markt zetten van IFG. Na een loopbaan bij ABN AMRO heeft hij voor de NV NOM vanaf 2008 Flinc mede opgezet. Als een van de investment managers was hij van 2011 t/m 2015 actief met het acquireren van participaties voor NOM Finance.  Jan Martin is geboren en getogen in de provincie Groningen. Na de nodige internationale werkzaamheden en een periode in het westen van Nederland is hij weer op het noordelijke nest teruggekeerd.

Lilian Hoiting

Secretaresse LinkedIn

Secretaresse Lilian Hoiting is werkzaam op het secretariaat van Investeringsfonds Groningen. Ze ondersteunt hierbij fondsmanager Jan Martin Timmer en de directie. Voor het IFG is zij op kantoor contactpersoon en aanspreekpunt. Lilian is geboren en getogen in de provincie Groningen. Ze is secretarieel geschoold en na haar opleiding heeft ze in verschillende sectoren de functie van secretaresse vervult. Hierdoor heeft Lilian veel kennis en ervaring opgedaan en dit heeft ervoor gezorgd dat ze zich heeft kunnen ontwikkelen tot de duizendpoot die ze graag wil zijn.

Directie

De directie wordt gevormd door de NV NOM, vertegenwoordigd door de heer G. Buiter en de heer R. Drees.

Mr. Geert Buiter

Directie LinkedIn

Geert heeft een juridisch en economische achtergrond en heeft ruim 18 jaar ervaring in en met risico investeringen in het MKB. Op dit moment is hij directielid van de NV NOM te Groningen en voert hij de directie over een vijftal Noord-Nederlandse investeringsfondsen waaronder het Investeringsfonds Groningen. Daarnaast vervult Geert een aantal toezichthoudende functies in het bedrijfsleven, het onderwijs en in de zorgsector. Hij is geboren en getogen in Groningen en werkt met hart en ziel aan een (nog) betere en succesvolle noordelijke economie.

Rob Drees

Directie LinkedIn

Rob heeft de opleidingen tot accountant en controller afgerond. Hij heeft meer dan 11 jaar ervaring met risicofinancieringen, sinds 2012 bij NV NOM te Groningen. Zijn voornaamste aandachtsgebieden liggen op financiële due diligence, managementbeoordelingen, interne organisatie en waarderingen. Rob is Fondsenmanager Fonds Support Noord van de NOM. Hij voert hierbij de directie over een viertal Noord-Nederlandse investeringsfondsen waaronder het Investeringsfonds Groningen. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van een adviesorganisatie op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en veiligheid.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het bestuur en de uitvoering van Investeringsfonds Groningen. De Raad bestaat uit drie personen en is bewust samengesteld aan de hand van de gewenste en bij de drie commissarissen aanwezige competenties.

Mr. J.W.M. Engels

President-commissaris LinkedIn

De heer Engels is per 1 oktober 2018 waarnemend Burgemeester van de gemeente Loppersum. Daarnaast is hij voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Huis van de Koning, Algemene Zaken en Hoge Colleges van Staat. Tot 1 januari 2019 was hij tevens Bijzonder hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel) aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Van 2004 tot juli 2019 was hij lid en vicefractievoorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en tot januari 2020 was de heer Engels 12 jaar voorzitter van de RvC Rabobank Assen en Noord-Drenthe.

Zijn overige nevenactiviteiten zijn:

  • Voorzitter RvC Port of Harlingen

Drs. J.H.M. Pluymen

Commissaris LinkedIn

De heer drs. J.H.M. Pluymen heeft meer dan 25 jaar ervaring in diverse Human Resource en general managementfuncties (Koninklijke Shell, British Petroleum, Merck). Hij was laatstelijk bestuursvoorzitter van Organon Biosciences en MSD/Organon. Momenteel is hij actief als zelfstandig toezichthouder (waaronder commissariaten en non-executive functies bij onder meer MSD, investment firms and start-ups). Hij is eigenaar van Eutychia BV, een betrokken boutique investeringsmaatschappij.

 

Drs. H.A. Snapper RA RC

Commissaris LinkedIn

De heer drs. H.A. Snapper RA RC is werkzaam als CFO en vice voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. Daarnaast vervult hij enkele nevenfuncties, zowel als toezichthouder alsook als lid van investment committees bij organisaties die actief zijn op het gebied van impact investeringen. Vanuit deze functies heeft hij ervaring met financieringsvraagstukken, business development, ecosystemen en investeringen in startups en fondsen.

 

Investeringscommissie

De voornaamste taak van de investeringscommissie is om het fondsmanagement en de directie te adviseren over voorgenomen participaties in doelfondsen. Ook adviseert deze commissie over voorgenomen directe participaties vanuit het Acquisitiefonds Groningen.

T. Jensma

Voorzitter Investeringscommissie LinkedIn

De heer T. Jensma heeft een financieel-economische achtergrond en kijkt terug op een ruime ervaring als bestuurder/commissaris in het midden- en kleinbedrijf. Hij vervult momenteel nog enkele commissariaten bij middelgrote innovatief opererende ondernemingen.

Mr. R.H.E. Pruim

Lid Investeringscommissie LinkedIn

Mw. mr. R.H.E. Pruim is bestuurder en advocaat bij Yspeert Advocaten. Haar bedrijfsmatige blik op organisaties, gecombineerd met haar juridische kennis, maken haar sparringpartner voor bestuurders van ondernemingen en instellingen. Zij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het aanbestedingsrecht. Zij is tevens toezichthouder bij de Zorggroep Groningen.

Drs. R. B. Reekers

Lid Investeringscommissie LinkedIn

De heer drs. R.B. Reekers richt zich op het adviseren van ondernemingen en op de mensen die de onderneming vormen. Hij werkt vanuit zijn eigen onderneming ConnectoRR B.V. en is gespecialiseerd in financieringsvraagstukken, situaties van ‘bijzonder beheer’, organisatieontwikkeling en teamontwikkeling. Tot 2011 werkte hij ca. 15 jaar binnen de Rabobank Groep (Corporate Clients Food&Agri, Bijzonder Beheer en Directie Groningen). Verder vervult hij functies als toezichthouder bij de Hanzehogeschool en Cosis, is hij gecertificeerd coach en bemiddelt hij in conflicten.