U bevindt zich hier:
Over ons

IFG

Samen stimuleren wij de groei in Groningen

De provincie Groningen is dynamisch, innovatief en ondernemend, en dat zijn drie eigenschappen om trots op te zijn. Veel Groninger bedrijven, of ze nu jong of wat ouder zijn, nieuw, innovatief of snel groeiend, hebben behoefte aan participatie, financiering of samenwerking. Door de marktkennis en ervaring van professionals actief in te zetten bij het opzetten van investeringsfondsen, wil de provincie Groningen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het streven is niet alleen om kapitaal te verstrekken via doelfondsen, maar daarmee ook een positieve invloed te hebben op de omgeving en het economische klimaat in de regio.

IFG streeft financieel en maatschappelijk rendement na

Het doel van IFG is om te investeren in investeringsfondsen die hun kapitaal deels investeren in MKB-bedrijven in de provincie Groningen. Op basis van dit Fund-in-Fund principe worden twee soorten rendement nagestreefd: financieel en maatschappelijk rendement.

  • Financieel rendement is belangrijk om de mogelijkheden tot samenwerking met marktpartijen, zoals professionele fondsmanagers, te bevorderen. IFG is er om rendement te realiseren en de regio verder te versterken. Het verkregen rendement wordt opnieuw in fondsen geïnvesteerd.
  • Maatschappelijk rendement houdt in dat de economische structuur in de provincie Groningen op een marktconforme wijze wordt versterkt en dat er directe en indirecte arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Ook om deze doelstelling te realiseren, is de betrokkenheid van marktpartijen essentieel.

Provincie Groningen en NOM

De provincie Groningen is 100% aandeelhouder van IFG en heeft het fondsbeheer uitbesteed aan de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van het verstrekken van risicokapitaal en het managen van investeringsfondsen heeft de NOM als professioneel fondsmanager een duidelijk doel: investeren in de regio en continuïteit realiseren op basis van financieel rendement.
Fondsinformatie:

  • De fondsomvang van IFG bedraagt € 60 miljoen
  • Het fonds loopt tot 2035
  • De fondsen waarin wordt geïnvesteerd zijn closed-end fondsen
  • IFG neemt maximaal 49,9% van het aandelenkapitaal in een doelfonds voor haar rekening en investeert per doelfonds maximaal € 7,5 miljoen
  • IFG streeft naar een capital multiplier van minimaal 2 (committed capital van IFG wordt 2 x gematcht)

IFG zoekt partners

IFG zoekt partners. Dit kunnen partners in Venture Capital (management) zijn, Private Equity, Family Offices of gezamenlijk optrekkende Informal Investors. De op te zetten fondsen dienen door een professionele partij te worden uitgevoerd. Ervaring op dat vlak is voor IFG elementair. De fondsen worden dus professioneel opgezet waarbij de governance structuur en een goede inrichting van de AO/IC een voorname plek innemen.