U bevindt zich hier:
Nieuwsbericht

Provincie Groningen maakt €7,5 miljoen vrij via het fonds Shared Facility Capital

Shared Facility Capital | 28 september 2021

Van bezit naar gebruik, meer onderlinge verbinding en meer shared facilities op Campus Groningen. Dankzij de realisatie van het nieuwe fonds Shared Facility Capital worden nieuwe open innovatiefaciliteiten voor startups en R&D-afdelingen mogelijk op de Campus. Het fonds, dat ondergebracht wordt bij Investeringsfonds Groningen (IFG), is mogelijk gemaakt door de provincie Groningen. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen: “De provincie Groningen vindt het belangrijk dat deze zogenaamde shared facilities worden gerealiseerd. Zo kunnen ze voor een lange periode hun toegevoegde waarde laten zien op de Campus en voor de regio. De realisatie van het Shared Facility Capital zal naar verwachting de impact van de reeds aanwezige open innovatiefaciliteiten – Innolab Agrifood en Innolab Chemistry & Engineering – vergroten.”

Samen investeren in shared facilities

In september 2020 is het Campus Community Fund (CCF) gelanceerd. Het CCF is een platform voor financiering, waarin partners zoals de NOM, Rabobank Stad en Midden Groningen en Campus Groningen samenwerken om te investeren in de groei van Campus Groningen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de investeringsstrategie van het Campus Community Fund, heeft de provincie Groningen vanuit het IFG € 7,5 miljoen vrij gemaakt om hieraan bij te dragen. Via het Shared Facility Capital fonds wordt die 7,5 miljoen geïnvesteerd in shared facilities op Campus Groningen. Dit heeft inmiddels geleid tot de medefinanciering van het eerder genoemde Innolab Chemistry & Engineering welke in Q1-2022 zal worden geopend.

Fondsmanager van het IFG, Jan Martin Timmer, licht toe: “Deze faciliteiten moeten als uitgangspunt hebben dat meerdere bedrijven er gebruik van kunnen maken en dat het de verbinding op de Campus en in de regio tussen bedrijven versterkt. Ook kijken we of er met de faciliteit een gezond verdienmodel is te realiseren zodat continuïteit is geborgd ”. Per initiatief zal worden beoordeeld of het passend is binnen de gezamenlijke strategie. Hiervoor werkt IFG nauw samen met de partners in het Campus Community Fund.

Over het Investeringsfonds Groningen

Provincie Groningen heeft in 2015 Investeringsfonds Groningen (IFG) gelanceerd. IFG wordt beheerd door de NOM, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Vanaf de lancering van IFG is Jan Martin Timmer de verantwoordelijke fondsmanager. IFG is een investeringsfonds dat deelneemt in andere investeringsfondsen. Dit kunnen fondsen zijn die vanuit de regio zijn opgezet, maar ook fondsen van buiten de regio.

Het IFG werkt al jaren nauw samen met belanghebbenden in en rond de Campus en heeft inmiddels via fondsen onder andere geïnvesteerd in het UMCG Protonentherapiecentrum en Innolab Groningen.

Provincie Groningen maakt €7,5 miljoen vrij via het fonds Shared Facility Capital

Bekijk all fondsen van het IFG

Curiosity Venture Capital is een community-gedreven venture capital-firma gevestigd in Amsterdam. Ze richt zich op talen...
Golden Egg Check Capital  is het VC fonds van Golden Egg Check (GEC). Het fonds investeert in Digital Tech (SaaS, sophi...