U bevindt zich hier:
Fonds

Acquisitiefonds Groningen

Acquisitiefonds Groningen (AFG) investeert in bedrijven die zich voor lange tijd in de provincie Groningen willen vestigen. Het fonds sluit hiervoor aan bij lead investors. AFG investeert in ondernemingen die direct een flink aantal arbeidsplaatsen opleveren.

Bedrijven in portefeuille van Acquisitiefonds Groningen
Desinvesteringen

Over Acquisitiefonds Groningen

 Wat doet Acquisitiefonds Groningen?
Acquisitiefonds Groningen (AFG) investeert in bedrijven die zich voor lange tijd in de provincie Groningen willen vestigen. Het fonds sluit hiervoor aan bij lead investors. AFG investeert in ondernemingen die direct een flink aantal arbeidsplaatsen opleveren. Behalve een valide businesscase kijkt Acquisitiefonds Groningen nadrukkelijk naar de manier waarop de onderneming bijdraagt aan de sector in de regio en kansen voor verdere groei oplevert. De komst van de nieuwe onderneming moet leiden tot een kwalitatieve verbetering van de sectorstructuur in Groningen, of er moet sprake zijn van andere synergieën die gunstig zijn voor zowel de onderneming als de omgeving. AFG streeft naar duurzaamheid voor milieu, omgeving en economische impact, maar ook naar een gezond financieel-economisch rendement. Acquisitiefonds Groningen financiert marktconform. Het is een revolverend fonds dat zijn rendement opnieuw in de regio investeert.

Zeven voordelen van vestiging in Groningen

 1. Wetenschap en bedrijfsleven werken op vele gebieden efficiënt, structureel en op hoog niveau samen.
 2. Groningen beschikt over een internationaal goed aangeschreven universiteit, Universitair Medisch Centrum en diverse hogescholen.
 3. Noord Nederland loopt voorop in internationalisering. Groningen beschikt over een actief internationaal georiënteerd netwerk met organisaties als de NV NOM, Groningen Seaports, de HANNN, Healthhub Roden en NOO.
 4. Meer dan 600 internationale bedrijven zijn actief in de regio. Als gevolg daarvan is er een levendige internationale gemeenschap in onze provinciehoofdstad.
 5. Op relatief kleine afstand van elkaar zijn er vele uitstekende faciliteiten beschikbaar.
 6. De sectoren zijn goed georganiseerd.
 7. Het is goed werken én wonen in Groningen.

 Uitgangspunten voor het Acquisitiefonds Groningen

Acquisitiefonds Groningen hanteert onder meer de volgende uitgangspunten bij het selecteren van ondernemingen:

 • Acquisitiefonds Groningen onderzoekt de mogelijkheden voor investering en/of financiering nadat de onderneming een investor-ready plan en een lead investor heeft gepresenteerd. Het Acquisitiefonds Groningen maakt namelijk deels gebruik van de marktkennis van de lead investor om te kunnen beoordelen of de casus voldoende kansen biedt. Commitment ten opzichte van de invulling van de financieringsstructuur is daarom belangrijk.
 • Investeringen hebben de vorm van aandelenkapitaal en/of (achtergestelde) leningen, afhankelijk van de businesscase.
 • Het AFG kan maximaal € 5 miljoen per onderneming investeren, maar streeft in haar portefeuille naar een gezonde spreiding. Omdat het totale fondsvermogen € 15 miljoen bedraagt, kijkt het fonds kritisch naar de verhouding risico / rendement / impact op de arbeidsmarkt.
 • Het totaal aan publieke middelen waarmee wordt gefinancierd, mag niet meer bedragen dan 49,9% van de totale financieringsbehoefte.

Bekijk andere fondsen van het IFG

Curiosity Venture Capital is een community-gedreven venture capital-firma gevestigd in Amsterdam. Ze richt zich op talen...
Investeringsfonds Pharma Connect Capital (PCC) investeert onder meer in zeer vroege fase medicijnontwikkeling, drugdeliv...
CPF, het investeringsfonds van Infinity Recycling, richt zich op pre-seed en seed fasen van innovatieve bedrijven die pl...
Campus Groningen is de snelst groeiende Campus van Nederland. Dit doet een beroep op de aanwezige voorzieningen voor het...
G-Force Capital helpt starters en startups die een goed doordachte IT-propositie hebben en zich willen vestigen of die a...
Borski Fund: Wij geloven in gelijkheid en eerlijke kansen. Wij vinden het belangrijk dat er meer vrouwelijke ondernemers...
Carduso Capital participeert in technologie-bedrijven die bij voorkeur gebaseerd zijn op kennis die in het Groningse wet...
TIIN Capital lanceerde eind 2018 haar zesde Venture Capital fonds. Vanwege de noodzaak aan innovatie in (Cyber) security...
Cottonwood Technology Fund is een early stage fonds dat investeert in deeptech / hard science startups met een disruptie...
Fonds

CapitalT

CapitalT is een (pre) seed fonds dat investeert in bedrijven die een echt probleem oplossen met AI in climate tech, educ...
NextGen Ventures 2 investeert in kennisintensieve data-gedreven ondernemingen die een verandering teweegbrengen binnen d...
Golden Egg Check Capital  is het VC fonds van Golden Egg Check (GEC). Het fonds investeert in Digital Tech (SaaS, sophi...
Berk Partners Groeifonds investeert in bestaande, snel groeiende Nederlandse MKB-ondernemingen in voornamelijk de volgen...