U bevindt zich hier:

Hoe werkt het IFG?

De fondsmanager van het IFG voert verkennende gesprekken met geïnteresseerde potentiele investeringspartners. De potentiële investeringspartner (marktpartij) levert vooraf een gedegen prospectus en businessplan aan. De fondsmanager van IFG voert een Due Diligence uit. Na de onderhandelingen en het opmaken van de finale dealstructuur wordt het voorstel door de fondsmanager van IFG aan het IC (investeringscomité) van IFG voorgelegd. Bij akkoord worden de afspraken uitgewerkt. Na afronding van de formaliteiten worden de eerste stortingen in het doelfonds door alle betrokken partijen gerealiseerd. Het IFG is betrokken als aandeelhouder en vervult een rol in de governance-structuur van het doelfonds.